ACTUALITAT


Edelvives i Dide: noves realitats, noves eines

29 gener 2021

El grup editorial juntament amb Dide aposten per una anàlisi integral del desenvolupament i l’aprenentatge dels menors per a aconseguir l’èxit educatiu.

Fa uns mesos, el Grupo Edelvives va tancar un acord de col·laboració amb Dide gràcies al qual es va convertir en el seu distribuïdor oficial exclusiu. D’aquesta manera, Edelvives ha posat a la disposició de pares i educadors una plataforma per a identificar necessitats educatives en els xiquets i els adolescents. Un nou repte per a l’editorial, líder en innovació pedagògica i tecnologia educativa.

Hem reunit Alejandro Cebrián, director d’operacions del Grupo Edelvives; Alberto Ramírez, CEO del Grupo VS i fundador de Dide ; i Manuel Antonio Fernández, neuropediatre fundador i director de l’Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica (INANP). En una distesa xarrada, els hem preguntat sobre el funcionament i les prestacions d’aquesta eina i sobre el que suposa aquesta revolucionària eina en línia.


«Una metodologia de prevenció».La primera pregunta era obligada: què és Dide? Alberto Ramírez, arreplega el guant i amb un somriure, ens conta que «és una metodologia de prevenció que ajuda a conéixer millor el xiquet o la xiqueta. En facilita una visió global del perfil per a detectar, d’hora, les seues fortaleses, les seues dificultats i les seues necessitats».

Alberto Ramírez, CEO del Grupo VS

Aquesta nova eina digital identifica precoçment les potencialitats i les dificultats educatives en menors entre 2 i 18 anys, relacionades amb el seu aprenentatge, el seu desenvolupament, les seues emocions i el seu comportament. A més de les situacions relacionades amb l’aprenentatge, n’avalua, entre d’altres, la nutrició, l’autoestima o l’ús de les noves tecnologies, fins a un total de trenta-cinc indicadors. Ha sigut creada per professionals de l’orientació educativa: psicopedagogs, pedagogs, psicòlegs, logopedes… i està basada en el mètode de l’observació. 

El primer que crida l’atenció és que es comence a avaluar els menors amb tan sols dos anys. Sobre això, el director de l’INANP explica que «en els primers anys és quan el sistema nerviós té un major potencial de desenvolupament i capacitat de compensar les possibles dificultats amb les quals es troba. Una detecció precoç pot permetre limitar-ne les repercussions i, en determinats casos, fins i tot normalitzar-ne el desenvolupament. Precisament per això, la detecció precoç, com a primer pas per a la intervenció primerenca, és fonamental per al bon avenir dels xiquets amb dificultats».


«Una eina molt senzilla i completament online».


Alejandro Cebrián, director d’operacions del Grupo Edelvives


Molts pares i educadors temen que aquest tipus d’eines necessiten una formació especialitzada i que el seu maneig siga complicat. Cebrián nega amb el cap i assegura que és «molt senzilla i completament en línia». Ramírez, que hi està d’acord, ens detalla que «després del registre, l’administrador inicia un estudi, selecciona l’edat del xiquet i els indicadors que cal observar. Després, el sistema proposa el qüestionari i convida a respondre els participants. Quan es reben les respostes es descarrega l’informe de resultats i les pautes d’orientació».

Aquest informe ofereix a pares i educadors una anàlisi integral del desenvolupament i l’aprenentatge del xiquet o la xiqueta. És el que Ramírez defineix com «una anàlisi 360º». Aclareix que «consisteix a posar el menor en l’eix central i obtenir informació sobre aspectes significatius del seu aprenentatge, desenvolupament, relacions socials i comportament. Tot això des de diferents punts de vista: pares, docents, professors de suport…».


En aquest sentit Manuel Antonio Fernández ens destaca «la importància de poder avaluar un determinat perfil de desenvolupament infantil des dels primers anys. Encara que fins i tot abans de l’any es poden apreciar trets generals, és a partir dels dos quan es denoten les característiques principals del procés de desenvolupament individual». A més, afig que «en aquestes edats, els pares són habitualment els primers a detectar les primeres anomalies. En aquest precís moment és quan els professionals hauríem d’estar alerta per a prendre’s seriosament la percepció de les famílies». Es lamenta que, amb massa freqüència, veuen casos «en els quals les sospites dels pares no van ser ateses i van acabar sense l’atenció necessària per a ajudar els xiquets».

Manuel Antonio Fernández, neuropediatre fundador i director de l’INANP

Per aquest motiu, comenta Ramírez, l’eina va dirigida a tot aquell que desitge prevenir, detectar i conéixer les necessitats del xiquet o la xiqueta i desitge afavorir el seu aprenentatge i benestar, és a dir, pares, docents, orientadors educatius o professionals de la salut.

Aquests tres professionals coincideixen en els avantatges que aporta l’eina. Fernández explica que «Dide permet estandarditzar un procés de detecció precoç mitjançant l’anàlisi i l’observació estructurada, basada en la informació aportada per pares, educadors o terapeutes. Amb aquestes dades es crea un perfil de desenvolupament integral que ens mostra les potencialitats i febleses de cada xiquet, així com de grups definits». Ramírez afig que «l’obtenció d’aquest “mapa de característiques” des dels 2 anys d’edat facilitarà la intervenció primerenca i prevenir problemes educatius en el menor, fins i tot abans que es facen evidents i manifestos». Cebrián conclou que amb Dide «es democratitza l’accés de tots els xiquets a una valoració 360º. Tots poden ser avaluats de manera àgil i deslocalitzada».


«Es democratitza l’accés de tots els xiquets a una valoració 360º». 


Cebrián, a més, posa en relleu una dada interessant: «quan parlem d’educació sembla que només es pensa en els continguts curriculars i es desatenen altres aspectes com les habilitats, les capacitats, les emocions… que no han de passar a un segon pla». A més, considera que, en aquest moment, «hi ha un gran nombre de xiquets als quals per diferents motius no se’ls atén. Per aquesta raó, Edelvives ha apostat per aquesta eina, en la qual la valoració de les necessitats està a l’abast de tots els xiquets i no en queda cap exclòs gràcies al fet que s’hi pot accedir des de qualsevol lloc i per la facilitat i la rapidesa de l’avaluació».

La recollida de dades que porta a terme aquesta eina és summament interessant per a les escoles. En conéixer el mapa de necessitats dels alumnes d’un centre es poden personalitzar els recursos pedagògics i establir les estratègies en funció de les seues pròpies necessitats.

La finalitat de l’acord se centra a millorar l’aprenentatge a les aules per a aconseguir l’èxit educatiu alhora que s’aconsegueix el benestar d’alumnes i de les seues famílies. Tot això des de l’avantguarda digital. Alejandro Cebrián recorda que l’aliança respon en part a la missió de l’editorial: «atendre persones que transformen el món».

Passe el que passe, Edelvives sempre amb tu.