ACTUALITAT


Treballant amb TIL, una experiència de primera mà

2 març 2020

Vicen conta, des de la seua experiència com a docent de Primària, com s'ha sentit i com ha treballat amb el projecte del Tractament Integrat de Llengües (TIL)

Vicen Monzó

Vicen Monzó

Des de quan ets usuària del TIL i en quins cursos?
He començat enguany amb 3r, així que ara mateix porte 7 mesos amb el material. Ara bé, les meues companyes són usuàries del TIL de 1r i 2n des de fa dos anys, i n’estan molt contentes.

Havies sentit parlar d’aquesta metodologia abans d’utilitzar el nostre material?
Sí, clar. No és una metodologia nova, en absolut. Fa molts anys que molts mestres utilitzen aquesta metodologia en la seua aula, donant els continguts principals en una de les dues llengües i reforçant l’altra només amb activitats, o fent incidència només en les diferències que aquestes llengües tenen entre si. El que passa és que fins ara no havia existit un material de text que reflectirà això, aquest és el primer.

Vas sentir dubtes o inseguretat abans de decidir-te per aquest material? 
No, mai vaig sentir cap dubte. No m’agradaven altres llibres de text convencionals, que considere massa densos i repetitius. Des del principi sabia que aquest material m’oferiria més flexibilitat i em permetria adaptar la metodologia a la meua manera de fer.

Quines dificultats vas trobar-te a l’inici de la implantació d’aquest material? 
No vaig tindre moltes dificultats, la veritat. Sí que és cert que al principi dubtes quina és la millor manera de fer les coses, o reflexiones sobre com pots adaptar les sessions de treball. En poc de temps vaig veure quina era la millor manera: jo em planifique dues sessions (una en cada llengua) en el mateix dia, però no seguides perquè les sessions no siguen tan intenses. A mi em funciona, i l’alumnat està molt content.

També vaig tindre dubtes a l’hora de decidir quina era la millor manera d’avaluar. Al final, vaig decidir alternar en cada unitat: en una unitat faig l’explicació teòrica en una llengua i només activitats en l’altra, i aquesta és la llengua que trie per a fer l’avaluació; després, a la unitat següent canvie la llengua. Així els alumnes no tenen la sensació d’estar sempre examinant-se una vegada i un altra del mateix. Al cap i a la fi, el Tractament Integrat serveix per a això, per a adquirir competències lingüístiques aplicables a totes les llengües, no és necessari examinar-se de tot per duplicat.

Penses que per a xiquets i xiquetes tan menuts suposa un problema el fet de veure dues llengües de manera conjunta o té aspectes positius?
Aspectes positius, sense cap dubte. És normal que barregen alguns aspectes d’ambdues llengües, però això també passa amb una metodologia tradicional. És a dir, la barreja la fan igual, siga amb material de text o sense aquest. Però això forma part del procés d’aprenentatge de les llengües. A més, el fet que hi haja dos personatges diferenciats en el projecte, Pau i Marta, els ajuda molt. També vaig pensar quina era la millor manera d’estructurar la llibreta, i vaig veure que la millor opció no era alternar una pàgina de castellà i una altra de valencià (perquè moltes vegades una pàgina es queda curta), sinó dividir la llibreta per la meitat i marcar la divisió amb un post-it: una és la part en castellà i una altra la part en valencià. Supose que cada mestre tindrà les seues tècniques, a mi les meues em funcionen i els xiquetes i les xiquetes ho porten molt bé. 

Has dit que ets usuària de 3r. Què és el que més t’agrada del llibre?
Que les activitats són molt divertides i gens repetitives. M’encanta també la quantitat d’organitzadors visuals que hi ha en moltes de les seccions, als alumnes els ajuda molt a estructurar les seues idees. I el tractament de l’ortografia, ja que s’introdueix a partir del vocabulari, no de manera artificial, com una secció a banda. Tot està molt lligat i és molt motivador.

Has hagut de justificar d’alguna manera l’elecció d’aquesta metodologia als pares i les mares? Quines opinions t’has trobat per la seua part?
Sí que vaig presentar el material, perquè al principi estaven estranyats que només portaren un únic llibre per a les dues assignatures. Alguns pares també em van comentar que els embolicava una mica el fet de repassar el mateix contingut en castellà i en valencià, en un mateix llibre. Prompte van veure que era més còmode, que només calia repassar els continguts comuns una sola vegada i fer incidència en les diferències. I al final, estan encantats, sobretot amb el fet que els xiquetes i les xiquetes només hagen de portar un únic llibre, amb tot el pes que ja porten!

Quins avantatges trobes en l’ús del TIL davant d’altres materials més tradicionals?
És molt més amè, flexible i divertit. D’una banda, t’estalvies totes les repeticions de continguts, que tant avorreixen tant a professors com a alumnes. Ací només cal que dones un contingut una vegada i faces activitats per a reforçar. I el millor de tot és que les activitats no són repetitives, com en la majoria de llibres de text, sinó que es nota que hi ha una progressió en el tractament. Els alumnes no tenen mai la sensació de fer sempre el mateix en castellà i en valencià, que és el que passava abans.

En algun moment vas pensar que podies quedar-te curta només amb el llibre de text? 
No, mai. Sempre em vaig prendre el llibre com una base sobre la qual treballar i ampliar. Realment, a banda de tots els recursos extra que tenim (fitxes en el web, activitats complementàries en la proposta didàctica, etc.) l’experiència quotidiana et dona eines per a fer la classe dinàmica. Cada dia sorgeix un tema nou que pots desenvolupar (una habilitat una alumne que conta a classe, una experiència que es vol comentar...). Altres llibres més densos no et deixen temps de ser dinàmic, d’aprofitar les qüestions que ixen a l’aula de manera espontània, però aquest material sí, perquè és molt més lleuger.

Utilitzes els recursos web (fitxes d’ampliació, reforç, avaluacions, paletes d’intel·ligències...) o de la versió digital? Quin és el recurs que valores més positivament?
No utilitze pràcticament res, la veritat. No tinc temps! Sí que m’han agradat molt les paletes d’intel·ligències múltiples de la pàgina web, per exemple. Algunes de les activitats que s’hi proposen les he plantejades a la classe a manera de tasca final de la unitat, i han eixit coses molt boniques!

Què li diries a un mestre o mestra que encara està indecís d’utilitzar aquesta metodologia?
Que no tinga cap tipus de dubte, de segur que el canvi és positiu. Tots els mestres ens queixem del mateix, que repetim els continguts en castellà i en valencià, que les activitats són repetitives, que els alumnes s’avorreixen... Amb aquest material és tot el contrari: és dinàmic, mai tens sensació de repetició. Jo el recomane vivament i, si puc, l’any que el portaré a 4t, sense cap dubte!