Quaderns comunicació escrita

QUADERNS DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

Aquesta línia de quaderns potencia les habilitats comunicatives tant des del punt vista oral com escrit. 

Es persegueix que els alumnes sàpien desenvolupar-se en situacions comunicatives de caràcter quotidià.

QUADERNS


Comunicació oral i escrita 1

Comunicació oral i escrita 2

Comunicació oral i escrita 3

Comunicació oral i escrita 4

Comunicació oral i escrita 5

Comunicació oral i escrita 6