Quaderns d'ortografia

QUADERNS D’ORTOGRAFIA

Amb aquests quaderns l’alumne participa activament en el procés d’aprenentatge, ja que ha d’aplicar les normes a partir de l’observació de paraules i textos.

El treball de les normes ortogràfiques i de les diferents grafies es fa seguint sempre la mateixa pauta:

  • 1r Treball d’observació i interiorització de la norma.
  • 2n Aplicació de la teoria en activitats motivadores.

QUADERNS


Ortografia 1

Ortografia 2

Ortografia 3

Ortografia 4

Ortografia 5

Ortografia 6