MatèriesL’alegria és l’eix vertebrador d’aquest projecte. La fonamentació es completa amb els principis bàsics que, en línia amb els principis de la LOMLOE, tenen un paper protagonista en la configuració dels materials: aprenentatge competencial, aprendre a aprendre, avaluació, competència digital, DUA i ciutadania activa. 

Més enllà d’una mera demostració d’adquisició de sabers, en FanFest l’alumnat haurà de demostrar la seua capacitat crítica, interpretativa i conciliadora per abordar els diferents reptes d’aprenentatge als quals s’enfronte, tant pel que fa als contingut d’aquests com a la forma triada per a resoldre’ls.

Valencià: Llengua i Literatura

Lengua castellana y literatura

Geografia i Història

Matemàtiques

Biologia i Geologia

Física i Química