ACTUALITAT


Edelvives incorpora el Lector immersiu de Microsoft en les seues plataformes digitals

7 juny 2023

La plataforma educativa d’Edelvives Comunitat Valenciana, Edelvives Digital Plus, i Ta-tum comptaran amb un lector immersiu que facilitarà la comprensió dels textos i millorarà la capacitat lectora dels estudiants.

Edelvives Comunitat Valenciana i Grupo Edelvives han integrat el Lector immersiu de Microsoft a les plataformes Edelvives Digital Plus i Ta-tum. Es tracta d’una solució completa que ofereix diverses funcionalitats per millorar la comprensió de textos i donar suport a l’aprenentatge de l’alumnat.

Des de la lectura en veu alta fins a la traducció de textos i el ressaltant d’elements gramaticals, aquesta eina proporciona suport addicional als i a les estudiants en el procés de lectura i comprensió, independentment del nivell educatiu que tinguen. A més, afavoreix la concentració i redueix la fatiga ocular.

Aquesta eina d’educació inclusiva optimitza el temps de l’alumnat i del professorat i millora els resultats de l’aprenentatge. Siga quin siga el punt de partida dels i de les estudiants, n’incrementen la fluïdesa lectora i la lectura independent; mentre que els i les docents poden interactuar amb un alumnat que té més independència en el procés d’aprenentatge.

El Lector immersiu té un paper fonamental en la comprensió de textos, especialment quan els infants fan els primers passos en l’aprenentatge lectoescriptor. Aquesta eina ajuda els lectors i les lectores emergents a enfortir-ne la comprensió i els dona confiança per avançar cap a nivells superiors de lectura. A més, esdevé un gran suport per a estudiants d’anglés i altres llengües estrangeres, ja que pot traduir el text a més de cent idiomes, amb la possibilitat de llegir en veu alta en quaranta d’aquestes llengües.

Un aspecte a destacar és que el lector immersiu també ofereix solucions de lectura i descodificació de text per a estudiants amb dislèxia i altres necessitats d’aprenentatge. Aquesta funcionalitat té un gran valor perquè els proporciona eines adaptades als seus requisits, cosa que en facilita el procés d’aprenentatge i comprensió de textos.

El Lector immersiu està dissenyat per fer que la lectura siga més fàcil i accessible per a tothom. Ofereix diverses funcionalitats:

∙ Aïlla el contingut per millorar la llegibilitat.

∙ Mostra pictogrames de termes d’ús freqüent.

∙ Ajuda els lectors i les lectores a comprendre elements de l’oració i la gramàtica, ressaltant verbs, substantius, pronoms, etc.

∙ Posa veu al text perquè els lectors i les lectores puguen seleccionar el fragment perquè siga llegit en veu alta.

∙ Tradueix text en moltes llengües en temps real. Això és útil per millorar la comprensió dels lectors i les lectores a l’hora d’aprendre una nova llengua.

∙ Divideix les paraules en síl·labes per millorar la llegibilitat o per pronunciar síl·laba a síl·laba paraules noves.

∙ Permet seleccionar l’espaiat, la font, la mida i el color de fons del text perquè hi haja un contrast més gran.

Aquesta eina que està integrada a les plataformes Edelvives Digital Plus i Ta-tum s’identificarà per mitjà d’una icona situada a l’esquerra dels textos.

Perquè se’n puguen conéixer els avantatges, ja està disponible una demo a la plataforma educativa d’Edelvives Comunitat Valenciana, a Primària i a Secundària, amb les funcionalitats de cada llengua.

Lector immersiu, innovació eficient. Edelvives Comunitat Valenciana al servei del professorat.